Windziften van puin met mobiele windzifter 

Vervuild puin wordt steeds op de breekinstallatie gewindzift.
Een extra windzifter kan bijgeplaatst worden.