Kleemann 110 EVO

  • Voorafzeving 1,80 meter
  • Nazeef 4,5 meter enkeldek
  • Windzifter op overkorrelband
  • Ontijzering met magneet